Algemene Voorwaarden

 1. Lees voor het inleveren van het inschrijfformulier goed de algemene voorwaarden.
 2. Het inschrijfgeld bedraagt 15 euro.
 3. Ieder lid heeft recht op 1 les per week m.u.v. basisschoolvakanties en feestdagen.
 4. We hebben een zomerstop van 6 weken.
 5. Tijdens vakantie en feestdagen worden er geen lessen gegeven.
 6. De betaling van het lesgeld is verdeeld in 10 maandelijkse termijnen of 2 termijnen van 5 maanden. In Juli en Augustus wordt er geen contributie afgeschreven.
 7. Het lidmaatschap eindigt pas bij schriftelijke opzegging.
 8. Bij het uitblijven van een schriftelijke opzegging wordt het lidmaatschap stilzwijgend steeds met eenzelfde termijn verlengd.
 9. U kunt het lidmaatschap beëindigen per 1 februari en 1 juli mits een maand voor deze datum een schriftelijke opzegging door de administratie is ontvangen.
 10. De betaling gaat uitsluitend via automatisch incasso.
 11. Er wordt vooraf geïncasseerd in maandelijkse periodes of in periodes van 5 maanden.
 12. Bij een eerste stornering zullen wij het contributie bedrag nogmaals aanbieden bij onze bank. Bij een tweede stornering zal er een herinnering worden toegezonden. De kosten van deze herinnering bedragen € 7,50 en worden doorberekend aan de klant.
 13. Het dragen van een judopak is verplicht.
 14. Green Fit Judo is aangesloten bij de Judo Bond Nederland (lidnr. D5ML52S). Wij stellen het op prijs dat leden lid worden van deze overkoepelde organisatie.
 15. Het bijwonen van de judolessen door ouders is toegestaan, zolang de kinderen en/of leraar hier geen hinder aan ondervinden.
 16. Bij langdurige afwezigheid graag afmelden via info@greenfitjudo.nl.
 17. Bij het niet naleven van de bovenstaande regels houd Green Fit Judo het recht tot verwijdering.