Over Green Fit Judo

Green Fit Judo staat voor plezier in bewegen. Wij vinden het belangrijk dat u kind op een goede verantwoorde manier leert bewegen. Judo is bij uitstek een sport om de grondmotorische vaardigheden onder de knie te krijgen. Het is stoeien met regels, hierdoor leert u kind ook discipline en respect voor andere te hebben. Wij bieden het al aan voor kinderen vanaf 5 jaar, dat is de leeftijd dat uw kind een belangrijke fase ingaat in zijn of haar leven wat betreft motorische ontwikkeling.

Gezien de huidige maatschappij is gezond bewegen voor kinderen enorm belangrijk omdat bewegingsarmoede een groot maatschappelijk probleem aan het worden is. Dit probleem is ontstaan doordat er op lagere scholen steeds minder wordt gedaan aan lichamelijke vorming, het schoolzwemmen is op veel scholen al uit het onderwijs gehaald en er zijn te weinig vakdocenten. Verder is de huidige generatie meer geïnteresseerd in computers en televisie dan in bewegen.

In onze visie willen wij graag de samenwerking aangaan met verschillende BSO organisaties, basisscholen en andere jeugdorganisaties. Dit omdat wij denken dat een multidisciplinaire aanpak van dit maatschappelijke probleem de enige kans van slagen biedt. Andere bijkomende voordelen van deze samenwerking zijn:

  • De kinderen de weg weten in de buurt (ze kunnen zelfstandig naar de judo)
  • De kinderen kunnen judoën onder BSO tijd
  • In sommige gevallen kunnen de kinderen gelijk uit school naar de judo
  • Door deze samenwerking proberen wij de ouders niet extra te belasten en zoveel mogelijk kinderen enthousiast te krijgen voor judo

Heeft u nog vragen over onze organisatie? Stuur ons dan een e-mail.

Wilt u een van ons persoonlijk spreken? Bel dan naar 06-18472957. Het kan zijn dat u onze voicemail krijgt, want mogelijk staan wij op de judomat. Laat uw naam en telefoonnummer achter en wij bellen u gegarandeerd terug.